Strona głowna  /  Organizacja pracy
Organizacja pracy

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

   PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:

 

 

OD 6.00 DO 16.30.

 

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GODZINACH OD 6.00 – 8.00.

 

 

ODBIERANIE DZIECI OD GODZINY 14.15. – 16.30.

 

 
 

                    W roku szkolnym  2019/2020 w przedszkolu funkcjonuje  5 oddziałów całodziennych.

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 3 oferuje dzieciom:

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
 • fachową opiekę,
 • smaczne i zdrowe posiłki,
 • zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku,
 • wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery i wycieczki do miasta i do różnych ciekawych miejsc,
 • udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych,
 • wspaniałe bale karnawałowe,
 • udział w różnorodnych uroczystościach przedszkolnych wynikających z kalendarza lub zainicjowanych przez dzieci bądź nauczycielki,
 • udział w zajęciach dodatkowych

Przedszkole Publiczne Nr 3 oferuje rodzicom:

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin ich pracy,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • indywidualne konsultacje logopedyczne oraz możliwość udziału w terapii logopedycznej swojego dziecka,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka,
 • udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy dzieci,
 • udział w różnego rodzaju prezentacjach i uroczystościach przedszkolnych.

 

 

Ponadto Przedszkole w ofercie dodatkowej posiada:

Nieodpłatnie:

 • zajęcia  ze specjalistą z zakresu logopedii ( dzieci 6 letnie),
 • religię ( na wniosek rodziców )
 • zajęcia z języka angielskiego ( dzieci 5 - 6 letnie ),

Odpłatnie:

  spotkania ze sztuką –  teatrzyki, koncerty muzyczne, wystawy,
 

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami na terenie całego miasta.

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Grupa 3 – latki

 • Środa 08:15 – 08:30
 • Czwartek 13:45 – 14:00

 

Grupa 4 – latki

 • Środa 08:00 – 08:15
 • Czwartek 11:45 – 12:00

 

Grupa 5 – latki

 • Poniedziałek 13:45 – 14:15
 • Czwartek 12:00 – 12:30

 

Grupa 5 – 6 latki

 • Środa 13:45 – 14:15
 • Czwartek 12:30 – 13:00

 

Grupa 6 – latki

 • Wtorek 13:45 – 14:15
 • Czwartek 13:00 – 13:30

 

 

RELIGIA

 

Grupa 5 – latki

 • Środa 12:00 – 12:30
 • Piątek 13:00 – 13:30

 

Grupa 5 – 6 latki:

 • Środa 11:30 – 12:00
 • Piątek 12:30 – 13:00

 

Grupa 6 – latki:

 • Środa 12:30 – 13:00
 • Piątek 12:00 – 12:30

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Podajemy numer konta na który wpłacamy należność za godziny pobytu

dziecka w przedszkolu:

19 2030 0045 1110 0000 0193 0160

 
Numer konta na który wpłacamy należność za wyżywienie:
 
40 2030 0045 1110 0000 0193 0170
 
 
 
***********************************************************************************************
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-09