Strona głowna  /  Galeria  /  Pierwsza głoska - jak rozwijać funkcje słuchowe u dzieci? - 5-6latki
Pierwsza głoska - jak rozwijać funkcje słuchowe u dzieci? - 5-6latki
data dodania: 2020-01-26


Spostrzeganie słuchowe, percepcja słuchowa  to zdolność wyodrębnienia poszczególnych dźwięków z potoku żywej mowy i ich prawidłowego różnicowania (analiza słuchowa) oraz zdolność scalania głosek w dźwiękową całość odpowiadającą danemu słowu (synteza słuchowa). Funkcje słuchowe: uwaga, percepcja dźwięków mowy, pamięć słuchowa uczestniczą w opanowaniu wielu umiejętności, w tym biorą bezpośredni udział w przebiegu procesu czytania i pisania. Wskazywanie pierwszej w słowie to ćwiczenie, które wspomaga rozwój fonemicznej świadomości rozpoznawania i wskazywania głosek w słowie.Ta umiejętność jest potrzebna do prawidłowego orientowania się dziecka w głoskowej budowie słowa, co jest niezbędne do poprawnego rozwoju czytania i pisania. Inspiracją do ćwiczeń były nasze imiona. Rozwijajmy spostrzeganie słuchowe naszych dzieci.


 

Strona: 1 2 3
Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+1