Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Wrocław 2020-11-02

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

 W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
 -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                               Roman Kowalczyk

                                                                 Dolnośląski Kurator Oświaty

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-04 15:08:32

Uwaga Rodzice!

 

 

Od dnia 30.09.2020r. do dnia 08.10.2020r.

zostaje zawieszina działalność grupy 5 - latków

z powodu potwierdzonego Koronawirusa

w tej grupie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-01 11:54:55

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

Z PRZEDSZKOLA OD DNIA 01.09.2020 r. 

 

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wchodzący do szatni mają obowiązek : zdezynfekowania rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta  i zachowania dystansu społecznego.
 5. Dzieci korzystające  drugi – trzeci rok z opieki przedszkolnej przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych  do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 6. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą.
 7. Dzieci nowo przyjęte do przedszkola wchodzą do szatni z 1 rodzicem/opiekunem prawnym.
 8. Jednocześnie w szatni może przebywać do 3 rodziców/opiekunów prawnych.
 9. W przypadku większej ilości rodziców/opiekunów prawnych oczekujących przed budynkiem - wejście do przedszkola odbywać się będzie rotacyjnie.
 10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
 12. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
  1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie.
  2. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 17:52:49

 

DZIEŃ OTWARTY

 

Dnia 27.08.2020 r. ( czwartek ) w godzinach: od 12.00  do 13.00 odbędzie się

Dzień Otwarty dla dzieci nowo przyjętych do grup 3 i 4 latków

Przedszkola Publicznego nr 3.

 

 

Tego dnia spotkanie odbędzie się w rygorze sanitarnym.

 

Zasady:

 • Dziecko przyprowadza 1 rodzic.
 • Rodzice wchodzą do przedszkola od strony placu zabaw.
 • Rodzice zobowiązani są do założenia maseczki, dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku oraz do zachowania odpowiedniej odległości.

 

Jeżeli przybędzie duża ilość rodziców wejście

do budynku przedszkola

odbywać się będzie rotacyjnie!

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-19 18:47:06

Kochane Dzieci!

 

Szybko minął nam ten przedszkolny rok… Zaczyna się najpiękniejsza pora  – wakacje…

Korzystajcie z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Bawcie się bezpiecznie  na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Życzymy Wam, aby te wakacje były pełne wrażeń, nowych kolegów, miejsc i zabaw.

Wierzymy, że wkrótce wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci  i   w doskonałych humorach

w nowym roku szkolnym.

 

 

Drodzy Rodzice !

 

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony rok i życzymy, byście w tych letnich,

wakacyjnych miesiącach znaleźli chwilę na rodzinny wypoczynek,

na ulubioną aktywność, na realizowanie marzeń.

Niech wakacje będą dla Was bezpieczne i niech Wam sprawią wielką frajdę!

               

                                       

Za każde miłe słowo, wspólne rozmowy, uśmiech,

życzliwość, wsparcie i zaangażowanie

 

Dziękujemy!

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-29 19:01:08

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

 

 

Decyzją Prezydenta miasta Głogowa, w czasie wakacji w 2020 r. dyżury pełnić będą następujące placówki:

 

LIPIEC:   PP1,   PP2,   PP6,   PP9  i PP17

 

SIERPIEŃ:   PP3,   PP10,   PP15   i PP19

 

Zgodnie z wcześniej przekazaną decyzją, iż złożenie karty zapisu nie gwarantuje zorganizowania pracy danej placówki, dzieci zapisane do innych przedszkoli mają zapewnione miejsce wg poniższego wzoru:

 

LIPIEC: 

 

- PP1 + dzieci zapisane do PP19

- PP2 + dzieci zapisane do PP3

- PP6 + dzieci zapisane do: PP5, PP7 i PP10

- PP9 + dzieci zapisane do PP20

- P17 + dzieci zapisane do: PP15, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13

 

 

SIERPIEŃ 

 

- PP3 + dzieci zapisane do PP2 

- PP10 + dzieci zapisane do: PP5, PP6 i PP7 

- PP15 + dzieci zapisane do PP17, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13 

- PP19 + dzieci zapisane do PP1, PP9 i PP20

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-16 20:12:59

 

Uwaga Rodzice!

 

15 czerwca rozpocznie się głosowanie

na najlepsze Koronkowe Przedstawienie.

 

Ankieta do głosowania zostanie opublikowana na

DGL NEWS 15 czerwca o godz. 9:00.

 

Głos może oddać każdy mieszkaniec Głogowa!

 

Regulamin głosowania będzie dostępny w dniu

12 czerwca na DGL NEWS.

 

 

Do 14 czerwca oglądamy przedstawienia.

Możemy je obejrzeć klikając na poniższy link:

 

 

https://dglnews.pl/2020/06/01/zapraszamy-na-koronkowe-przedstawienia/

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-12 19:15:05

Przedstawienie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

 

 

 Historia prawdziwa - 

 

,,O Królewnie Śmieszce i Krasnoludkach"-

 

 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie

 

 

Proszę wejść na poniższy link:

 

https://youtu.be/iAo8FxSplgE

 

PREMIERA W PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA O GOGZ. 9.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-29 15:27:15

 

Kochane Przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka 

serdecznie zapraszamy na przedstawienie

w wykonaniu Pań z przedszkola,

które będzie można obejrzeć 1 czerwca

na stronie naszej placówki.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-28 19:32:29

UWAGA RODZICE!

 

INFORMUJEMY, IŻ NADAL  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

 

ZAPISANIA DZIECI NA MIESIĄCE WAKACYJNE.

 

DATA ZAPISU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 5 CZERWCA.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-28 19:10:12